19.30 - 20.15 uur - 3116095 - Rekenkameronderzoek ‘Met beleid garant staan?'

De Rekenkamercommissie Hengelo heeft het resultaat van het onderzoek 'Met beleid garant staan?' aangeboden aan de gemeenteraad. Een doorwerkingsonderzoek naar de opvolging van aanbevelingen uit een 213a onderzoek uit 2014. Dit betrof een onderzoek van het college naar het verstrekken van leningen en garanties voor maatschappelijke doelen.
De gemeenteraad wordt voorgesteld om kennis te nemen van het onderzoeksrapport inclusief de conclusies en de aanbevelingen. Voorgesteld wordt om de aanbevelingen over te nemen en het college op te dragen een aantal aanbevelingen uit te voeren.

Op agenda van

Politieke Markt B op 15-9-2020
Resultaat vergadering: Behandeld, agenderen hamerstuk Raad

Opmerkingen uit de vergadering:
Voorzitter: Ilhan Çetinkaya. Griffier: Coen Hartendorp
Namens de fracties aanwezig: Corrinne Oostrom (ProHengelo), Floor van Grouw (SP), Sebastiaan van der Pal (D66), Jacqueline Freriksen-Vijn, Burhan Carlak (BurgerBelangen), Seviye van Wier-Koca (LokaalHengelo), Elske Mooijman (GroenLinks), Danielle Alink (PvdA), Jan van der Sleen (PVV).
Namens het college aanwezig: Wethouder Ten Heuw. Ambtelijke ondersteuning door Gijs Tiebot (Concernmanager Bedrijfsvoering).
Overige sprekers: Louis Rings en Mirjan Oude Vrielink (Rekenkamercommissie Hengelo)

Gemeenteraad op 7-10-2020