19.00 - 20.15 uur - 3296549 - Vuurwerk / Eindejaarsevenement

Op agenda van

Politieke Markt B op 28-9-2021
Resultaat vergadering: Ter beeldvorming besproken

Opmerkingen uit de vergadering:
Voorzitter: Vincent Mulder, Griffier: Anke Haarhuis
Sprekers namens de fracties: Frank Peters (ProHengelo), Mitchell Boers (VVD), Floor van Grouw (SP), Marcel Elferink (CDA), Rik Oude Munnink (D66), Zohra Hammami (BurgerBelangen), Seviye van Wier-Koca (LokaalHengelo), Joyce Vorgers (GroenLinks), Imdat Yikilmaz (PvdA), Christian Benerink en Petra Nijhuis (PVV), Susanne van den Beukel (ChristenUnie), raadslid Marie-José Huis in 't Veld.
Burgemeester Schelberg is aanwezig namens het college.
Olaf Rinket ( Juridisch beleidsmedewerker bijzondere wetten) en Susan Meijer (senior beleidsadviseur stedelijk beheer en ontwikkeling) zijn aanwezig voor het verzorgen van de presentatie en het beantwoorden van vragen.