19.30 - 20.30 uur - 3322347 - Menselijke maat sociaal domein / participatiewet

Op agenda van

Politieke Markt B op 2-11-2021
Resultaat vergadering: Ter beeldvorming besproken

Opmerkingen uit de vergadering:
Voorzitter: Ilhan Çetinkaya. Griffier: Coen Hartendorp.
Aanwezig namens de fracties: Hanneke Fens (VVD), Frits Albek (ProHengelo), Floor van Grouw (SP), Nuri Akfidan (CDA), Sebastiaan van der Pal (D66), Jacqueline Freriksen-Vijn, Zohra Hammami (BurgerBelangen), Seviye van Wier-Koca (LokaalHengelo), Joyce Vorgers (GroenLinks), Marie-José Luttikholt (PvdA), Petra Nijhuis (PVV), Susanne van den Beukel (ChristenUnie), Leo Janssen (Lid).
Namens het college aanwezig: Wethouder Ten Heuw.
Ambtelijke ondersteuning door: Birgit Koers (Sr. beleidsmedewerker Werk en Inkomen), Richard Kotterik (Voorlichting/communicatie Sociaal Domein), Cheriel Alidjan, Suzanne Korvemaker (Klantmanagers).

Na een presentatie is er door de aanwezigen gesproken over de menselijke maat binnen de P-wet zoals deze in Hengelo wordt toegepast. Door verschillende aanwezigen is aangegeven hier op een nader moment over door te willen spreken. Het is aan het presidium om dit met het college verder voor te bereiden.