20.45 - 22.00 uur - 2314844 - Omgevingswet

Op 1 januari 2021 treedt naar verwachting de Omgevingswet in werking. Deze nieuwe wet over de leefomgeving vraagt van de gemeente een andere manier van denken en werken. Op 16 mei 2018 heeft de gemeenteraad in een workshop Raad-in-beraad verkend wat de Omgevingswet voor de gemeenteraad betekent. Omdat de gemeente Hengelo in januari start met de uitvoering van het programma Omgevingswet, is met het presidium afgesproken om dit onderwerp te agenderen in de politieke markt op 16 januari 2019.
In deze bijeenkomst staan we stil bij de hoofdlijnen van de Omgevingswet (de juridische wijzigingen, het anders werken en de digitaliseringsopgave) en de manier waarop wij de Omgevingswet in Hengelo implementeren. Dit onder leiding van Pascale Georgopoulou die zich in opdracht van het Programma Invoering Omgevingswet van de VNG sterk maakt voor de positie van raadsleden.

Op agenda van

Politieke Markt B op 16-1-2019
Resultaat vergadering: Ter beeldvorming besproken

Opmerkingen uit de vergadering:
Voorzitter Wiert Wiertsema; Griffier Anke Haarhuis
Aanwezig namens de fracties: Corinne Oostrom, Edith van der Brugh, Herbert Capelle en Anoesjka Kemperink (allen namens Pro Hengelo), Bastiaan van het Reve en Jos Rikkerink (namens de VVD), Hugo Koetsveld en Gerard Vennegoor (beiden namens de SP), Ron Wesseling en Vincent Kamp (beiden namens CDA), Ilhan Cetinkaya (D66), Han Daals (BurgerBelangen), Roel Jaarsma (LokaalHengelo), Jan Evers (GroenLinks), Imdat Yikilmaz (PvdA), Christian Benerink (PVV) en Herman Groeneveld (ChristenUnie).
Wethouder Gerard Gerrits is aanwezig namens het college.
Annemieke van Es (programmamanager Omgevingswet Gemeente Hengelo) en Pascale Georgopoulou (betrokken bij het programma Invoeren Omgevingswet van de VNG) hebben beiden een presentatie gegeven.