21.00 - 22.00 uur - 2332957 - LHBT-beleid 'Anders is ook gewoon' 2019-2022

Op agenda van

Politieke Markt B op 27-2-2019
Resultaat vergadering: Ter beeldvorming besproken

Opmerkingen uit de vergadering:
Voorzitter; Mitchell Boers, Griffier; Anke Haarhuis
Sprekers uit de fracties; Anoesjka Kemperink (ProHengelo), Hanneke Fens (VVD), Hugo Koetsveld en Marie-José Huis in't Veld (beiden namens de SP), Bernadette Morskieft (CDA), Rik Oude Munnink (D66), Zohra Hammami (BurgerBelangen), Patrick Rillman (LokaalHengelo), Danielle ten Voorde (PvdA), Mireille van den Enk (PVV), Suzanne van den Beukel (ChristenUnie).
Namens het college is wethouder Claudio Bruggink aanwezig en Marijke Spoolder (beleidsmedewerker Onderwijs en Jeugd van de gemeente Hengelo) heeft een korte inleiding gegeven.
Daarnaast hebben de heren Theo Bakker (als betrokken burger) en Freerk Jager (voorzitter van het COC Twente-Achterhoek) vanuit de publieke tribune meegesproken.