21.00 - 22.00 uur - 2419046 - Rekenkameronderzoek ‘Vastgoed binnen de gemeente Hengelo’

De Rekenkamercommissie Hengelo heeft het resultaat aan van het onderzoek ‘Vastgoed binnen de gemeente Hengelo, in bedrijf, verder professionaliseren’ aangeboden aan de gemeenteraad. Een onderzoek naar de professionalisering van het vastgoedmanagement in een Vastgoedbedrijf. Het onderzoek was bedoeld om de ontwikkeling in de professionalisering van het vastgoedmanagement inzichtelijk te maken in relatie tot de doelstellingen die de raad aan de oprichting van het Vastgoedbedrijf heeft verbonden.
De gemeenteraad wordt voorgesteld om kennis te nemen van het onderzoeksrapport inclusief de conclusies en de aanbevelingen. Voorgesteld wordt om de aanbevelingen over te nemen en het college op te dragen een aantal aanbevelingen uit te voeren.

Op agenda van

Politieke Markt B op 18-9-2019

Gemeenteraad op 1-10-2019