20.45 - 21.45 uur - 3091041 - Toelichting GBT op WOZ-waardering naar gebruiksoppervlakte

Op agenda van

Politieke Markt B op 15-9-2020
Resultaat vergadering: Ter beeldvorming besproken

Opmerkingen uit de vergadering:
Voorzitter: Ilhan Çetinkaya. Griffier: Coen Hartendorp.
Namens de fracties aanwezig: Edith van der Brugh (ProHengelo), Floor van Grouw (SP), Ron Wesseling (CDA), Jacqueline Freriksen-Vijn (BurgerBelangen), Seviye van Wier-Koca (LokaalHengelo), Agnes Booijink (GroenLinks), Gerard Kemna (PvdA), Jeanet Nijhof-Sleen (PVV).
Namens het college aanwezig: Wethouder Ten Heuw. Ambtelijke ondersteuning door: Gijs Tiebot (concernmanager bedrijfsvoering), Jan Eshuis (Gemeentesecretaris).
Oveirge sprekers: Bart Lassche, Maartje Hooijmans en Marjolein Ekkel (GBTwente).