20.35 - 21.00 uur - 3263097 - Vaststellen bestemmingsplan Kavel Deldenerstraat - Lombokstraat

Dierenkliniek Beekzicht is van plan om zich te vestigen op de locatie aan de Deldenerstraat. Het betreffende perceel is in eigendom van Jansen de Jong projectontwikkeling en maakte samen met het naastgelegen perceel deel uit van een ontwikkeling van een appartementencomplex. Voor dit appartementencomplex is in het verleden ook een bouwvergunning is afgegeven.
Deze ontwikkeling zal niet meer worden gerealiseerd, de betreffende kavel is nu gesplitst in twee percelen. Op de westelijke kavel wil een dierenkliniek zich vestigen. De voorgenomen ontwikkeling past niet binnen de bestemming 'Wonen' in het huidige bestemmingsplan 'Vooroorlogse wijken 2016 (deel 1) zodat dit moet worden herzien.
Het ontwerp bestemmingsplan heeft van 30 juni t/m 10 augustus 2021 ter inzage gelegen. Binnen deze termijn is 1 zienswijze binnengekomen.

Op agenda van

Politieke Markt B op 12-10-2021
Resultaat vergadering: Behandeld, agenderen hamerstuk Raad

Opmerkingen uit de vergadering:
Voorzitter Jos Rikkerink, Griffier Anke Haarhuis.
Sprekers namens de fracties: Sander Janssen (VVD), Gerard Vennegoor (SP), Ron Wesseling (CDA), Burhan Carlak (BurgerBelangen), Imdat Yikilmaz (PvdA), Agnes Booijink (GroenLinks). Wethouder Gerrits is aanwezig namens het college.

Gemeenteraad op 27-10-2021