21.15 - 22.30 uur - 3301867 - Informerende raadsbrief over klimaatadaptatie

Op agenda van

Politieke Markt B op 12-10-2021
Resultaat vergadering: Ter beeldvorming besproken

Opmerkingen uit de vergadering:
Voorzitter: Frank Peters, Griffier: Anke Haarhuis.
Sprekers namens de fracties: Edith van der Brugh (Pro Hengelo), Sander Janssen (VVD), Hugo Koetsveld (SP), Ron Wesseling (CDA), Burhan Carlak (BurgerBelangen), Roel Jaarsma (Lokaal Hengelo), Agnes Booijink (GroenLinks), Gerard Kemna (PvdA). Wethouder ten Heuw is aanwezig namens het college. Lisa Morsman (projectleider klimaatadaptatie) en Barbara ...(projectleider vanuit Bureau Tauw) verzorgen de inleiding en de begeleiding van het gesprek tijdens de politieke markt.