21.15 - 22.15 uur - 3279686 - Actieve en passieve informatieplicht

Op agenda van

Politieke Markt B op 14-9-2021
Resultaat vergadering: Ter beeldvorming besproken

Opmerkingen uit de vergadering:
Voorzitter: Hanneke Steen. Griffier: Gerrit-Jan Eeftink.
Sprekers namens de fracties: Mitchell Boers (VVD), Wiert Wiertsema (ProHengelo), Ron Wesseling (CDA), Wieke Rozema (D66), Han Daals, Burhan Carlak (BurgerBelangen), Seviye van Wier-Koca (LokaalHengelo), Jan Evers (GroenLinks), Marie-José Luttikholt (PvdA), Jeanet Nijhof-Leeuw, Petra Nijhuis (PVV), Susanne van den Beukel (ChristenUnie), Marie-José Huis in't Veld (Lid Huis in't Veld).
Namens het college aanwezig: Burgemeester Schelberg. Ambtelijke ondersteuning door: Pim Hillebrink (strategisch adviseur bestuur en management).

Het onderwerp is beeldvormend besproken en de uitkomst van de sessie is dat het presidium start met het inplannen van een informeel overleg tussen college en raad.