19.30 - 20.30 uur - 2324676 - Kennismaking met WMO-Cliëntenraad

Op agenda van

Politieke Markt B op 30-1-2019
Resultaat vergadering: Ter beeldvorming besproken

Opmerkingen uit de vergadering:
Voorzitter: Ilhan Cetinkaya, Griffier: Anke Haarhuis
Aanwezig namens de fracties: Frits Albek (Pro Hengelo), Cynthia van der Zweth (VVD), Marie-José Huis in't Veld (SP), Bernadette Morskieft (CDA), Wieke Rozema (D66), Jacqueline Freriksen (BurgerBelangen), Patrick Rillman (LokaalHengelo), Elske Mooijman (GroenLinks), Danielle ten Voorde (PvdA), Mireille van den Enk (PVV).
Aanwezig namens de WMO Cliëntenraad; mevr. Yvonne Pas en de heren Jacob Pol (voorzitter), Jacques Dijkers, Sjoerd Nijhuis en Erik Muijsert. Wethouder Bas van Wakeren is aanwezig namens het college, en Gerrit Overbeek en Rita Stekelenburg zijn aanwezig als ambtelijke ondersteuning.
De heer Ben Düking spreekt in als betrokken burger uit Hengelo.